Laguna-CA

LAGUNA CA 1L

17,05 €

Kategórie:

Bližšie informácie

Prípravok je určený pre stabilizáciu tvrdosti vody

Počiatočné množstvo soli v kg: objem vody v litroch x 0,003. Množstvo soli pri nízkej úrovni v kg: objem vody v litroch x 0,0008. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď. číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. Obsahuje: chlorid sodný. Obsah: 10 kg