ts100

Ceresit TS100 čistič 500ml

7,30 €

Kategórie: ,

Bližšie informácie

Ceresit cleaner je určený na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikátora

Minimálna aplikačná teplota tohto výrobku je +5°C. Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50°C.

Čistenie aplikátora je nevyhnutné ak:
Sa behom použitia pištole vyskytli ťažkosti.
Pištoľ nebola použitá viac ako 1 mesiac.
Po odstránení nádoby z pištole bez nahradenia novou nádobou.
Počas používania sa odporúča pištoľ pravidelne čistiť každé 2 – 3 mesiace. Bude tak zaručená dlhodobá životnosť a výkon pištole. Nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ. Pištoľ prestrieknite čistiacim prostriedkom. Ceresit Cleaner nie je určený na čistenie tvrdeného molitanu. Čistiaci prostriedok by mohol poškodiť lakované alebo natrené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na nepoškvrnené povrchy. Silné rozpúšťadlo!

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte teplotám vyšším ako +50°C. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla. Pri práci zaistite dostatočné vetranie. Obsahuje extrémne horľavé látky. Pri nedostatočnom vetraní je možné hromadenie výbušných zmesí. NESTRIEKAJTE V BLÍZKOSTI OHŇA! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!